Anasayfa

ALEMTAYS-VI 25 Nisan 2019 Tarihinde  Yıldız Teknik Üniveristesi Eğitim Fakültesi'nde gerçekleştirilecektir.  

 

Kabul Edilen Materyal İsim Listesi Güncel

 

Sergi Kuralları ve Katılım Şartları

 

Son başvuru tarihi 12 Nisan 2019 tarihine kadar uzatılmıştır.

- Başvuru ve katılım Ücretsizdir

- Katılımcılara Sertifika verilecektir

- Başvuru formunun tam ve eksiksiz doldurulması gerekmektedir. (Başvuru Formu) 

- Başvuru formu eksiksiz doldurulduktan sonra ytusergi@gmail.com adresine gönderilecektir

- Başvuru formunda yer alacak fotoğraflar en az 3 adet farklı açılardan çekilmiş olmalıdır.

- Bir kişi en fazla 3 materyal ile sergiye katılabilecektir

- Bir materyalde en fazla 3 kişinin ismi olabilecektir 

- Sergi esnasında en az 1 kişinin materyalinin başında sunum yapması gerekmektedir. Aksi takdirde iligili çalışma sergi kitapçığında yer alamayacak vede ilgili kişilere katılım sertifikası verilemeyecektir. 

- Materyallerin resmi yada taslağı deği, asılları sergilenecektir. 

- Başvurular ön değerlendirme sürecinden geçtikleri takdirde sergilenmeye hak kazanacaklardır.

- Her materyal kendi alanına göre kategorize edilerek sergilenecektir ve değerlendirilecektir. 

- Sergilenecek materyallerin yüzde on'luk kısmına başarı belgesi verilecektir.

- Sergi esnasında hakemler standları ziyaret ederek yüzde on'luk kesimi belirleyecekleridir.  

- Dereceye giren katılımcılara çeşitli hediyeler verilecektir. 

- Şartları yerine getirmeyen adayların başvuruları reddedilecektir

 

Ayrıca aynı gün ve devam eden iki gün boyunca (25-26-27 Nisan 2019) Uluslararası Alan Eğitiminde Materyal Sempozyumu (IFEMS-II 2019) yine Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde gerçekleştirilecektir. Materyal geliştirme ve eğitim ortamlarında materyal kulanımı temalı sempozyuma katılarak bildiri sunabilir materyal gelişimine katkı verebilirsiniz. 

Sempozyum web adresi:   www.materyalsempozyumu.org

 

 

Değerli Alan Eğitimcileri, Öğretmenler ve Öğrenciler,

VI. Alan Eğitiminde Materyal Tasarımı Sergisi, 25 Nisan 2019 tarihinde Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde düzenlenecektir. Sergi kapsamında alan eğitimcileri, öğretmenler ve öğretmen adayları materyalleri ile katılım sağlayarak alanda yapılan çalışmaları gözlemleme fırsatı yakalayacaklardır.

Günümüzde çağdaş öğretim yaklaşımları, eğitim ortamlarının gerçek yaşamla tutarlılık göstermesi gerektiğini ve böylece öğrenci için anlamlı hale gelerek öğrenci başarısına katkıda bulunulacağını savunmaktadır. Bu noktada eğitim ortamının düzenlemesinin ve öğrencinin hizmetine nasıl sunulduğunun önemi büyüktür. Bu serginin düzenlenme amacı, üreten ve materyallerini paylaşmak isteyen eğitimcilerin bir araya gelmesini sağlayacak ortak bir ortam yaratmaktır. Böylelikle öğretmen adayları da derslerinde kullanacakları materyalleri planlayabileceklerdir. Disiplinler arasında paylaşım sağlanacak, daha kapsamlı materyallere alt yapılar oluşacaktır. Bilgi alışverişi sayesinde materyal tasarım ilkeleri doğrultusunda yeni fikirler ortaya çıkacaktır.

Siz değerli katılımcıları kültür ve eğitim şehri İstanbul’da bulunan Yıldız Teknik Üniversitesi'nde görmekten mutluluk duyacağımızı bildirir saygılar sunarız.

                                                                      Düzenleme Kurulu

 

 

Sponsorlarımız: