Düzenleme Kurulu

Başkan

 

Dr. Şahin ORUÇ, Yıldız Teknik Üniversitesi

 

Kurul

 

Dr. Bayram Ali ERSOY, Yıldız Teknik Üniversitesi

 

Dr. Taisir Suphi YAMİN, Ulm Üniversitesi

 

Dr. Selahattin KAYMAKÇI, Kastamonu Üniversitesi

 

Dr. Banu YÜCEL TOY, Yıldız Teknik Üniversitesi

 

Dr. Gül TUNCEL, Marmara Üniversitesi

 

Dr. Ali Fuat ARICI, Yıldız Teknik Üniversitesi

 

Dr. Celile Eren ÖKTEN,Yıldız Teknik Üniversitesi

 

Dr. Hakan DÜNDAR, Kırıkkale Üniversitesi

 

Dr. Hasan ÜNAL, Yıldız Teknik Üniversitesi

 

Dr. Genç Osman İLHAN, Yıldız Teknik Üniversitesi

 

Dr. Mustafa İÇEN, Yıldız Teknik Üniversitesi

 

Sekreterya

 

Arş. Gör. Hasan Özgür KAPICI, Yıldız Teknik Üniversitesi

 

Arş. Gör. Fatih ÖZDEMİR, Yıldız Teknik Üniversitesi

 

YL. Öğr. Merve AYGÜN, Yıldız Teknik Üniversitesi

 

YL. Öğr. Sibel ÇAĞIR, Yıldız Teknik Üniversitesi