Düzenleme Kurulu

Başkan

Dr. Şahin ORUÇ

 

Kurul

Dr. Hasan ÜNAL, Yıldız Teknik Üniversitesi

Dr. Gül TUNCEL, Marmara Üniversitesi

Dr. Banu YÜCEL TOY, Yıldız Teknik Üniversitesi

Dr. Celile Eren ÖKTEN,Yıldız Teknik Üniversitesi

Dr. Genç Osman İLHAN, Yıldız Teknik Üniversitesi

Dr. Mustafa İÇEN, Yıldız Teknik Üniversitesi